Οροι και Προϋποθέσεις

bannerAbout

Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτή η συμφωνία περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της WELLDONE ELECTRONICS LTD.Ιστότοπος στο Διαδίκτυο.Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία: (i) "εμείς", "εμάς" ή "μας" αναφέρεται στην WELLDONE ELECTRONICS LTD.(ii) "εσείς" ή "σας" αναφέρεται στο άτομο ή την οντότητα που χρησιμοποιεί τον "Ιστότοπο Διαδικτύου". (iii) Ο "Ιστότοπος Διαδικτύου" αναφέρεται σε όλες τις σελίδες με δυνατότητα προβολής (συμπεριλαμβανομένων κεφαλίδων σελίδας, προσαρμοσμένων γραφικών, εικονιδίων κουμπιών, συνδέσμων και κειμένου) , τον υποκείμενο κώδικα προγράμματος και τις συνοδευτικές υπηρεσίες και τεκμηρίωση αυτού του ιστότοπου· και (iv) Ο όρος «Συνεργάτης» αναφέρεται σε μια τρίτη οντότητα με την οποία η WELLDONE ELECTRONICS LTD. έχει δημιουργήσει μια έκδοση αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο ή την οποία έχει εξουσιοδοτήσει η WELLDONE ELECTRONICS LTD. για σύνδεση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με τον οποίο η WELLDONE ELECTRONICS LTD. έχει κοινή σχέση μάρκετινγκ. Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας Διαδικτύου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 

1. Δικαιούχος Άδειας Χρήσης

Σας χορηγούμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας Διαδικτύου μόνο για τη διαχείριση της διαδικασίας αγοράς σας, συμπεριλαμβανομένης της προβολής, αιτήματος, έγκρισης και παραγγελίας προϊόντων για εσάς ή για λογαριασμό της εταιρείας σας.Ως κάτοχος άδειας της Ιστοσελίδας Διαδικτύου δεν μπορείτε να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να εκχωρήσετε δικαιώματα ασφάλειας ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα έχετε στη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας Διαδικτύου.Επιπλέον, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να μεταπωλήσετε τις υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας αγορών αυτής της Ιστοσελίδας Διαδικτύου.
 

2. Καμία εγγύηση/αποποίηση ευθύνης

WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι συνεργάτες του δεν εγγυώνται ότι η χρήση του ιστότοπου στο Διαδίκτυο θα είναι αδιάκοπη, ότι θα παραδίδονται μηνύματα ή αιτήματα ή ότι η λειτουργία του ιστότοπου στο Διαδίκτυο θα είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.Επιπλέον, οι μηχανισμοί ασφαλείας που εφαρμόζει η WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι συνεργάτες του ενδέχεται να έχουν εγγενείς περιορισμούς και πρέπει να προσδιορίσετε μόνοι σας ότι ο ιστότοπος του Διαδικτύου πληροί επαρκώς τις απαιτήσεις σας.WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα σας είτε βρίσκονται στους διακομιστές μας είτε στους διακομιστές σας.
Είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση του λογαριασμού σας και τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και των πληροφοριών σας.Αποθαρρύνουμε την κοινή χρήση του κωδικού πρόσβασης και του αριθμού λογαριασμού σας με οποιονδήποτε.οποιαδήποτε τέτοια κοινή χρήση θα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.Αντίστοιχα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν μοναδικό, μη προφανή κωδικό πρόσβασης και να αλλάζετε συχνά τους κωδικούς πρόσβασής σας.
Η WELLDONE ELECTRONICS LTD.Η ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της παρέχονται "ως έχουν" και η WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι συνεργάτες του δεν παρέχουν καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο, το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε προϊόν.WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι Συνεργάτες του αποποιούνται ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης.Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης από την WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι Συνεργάτες του σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την εγγύηση του κατασκευαστή, εάν υπάρχει, η οποία θα μεταβιβαστεί σε εσάς.Η WELLDONE ELECTRONICS LTD., οι συνεργάτες της, οι προμηθευτές και οι μεταπωλητές της δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια εσόδων, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλεια πληροφοριών ή δεδομένα, διακοπή υπολογιστή και παρόμοια) ή κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση προϊόντων ή τη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας Διαδικτύου, ακόμη και αν η WELLDONE ELECTRONICS LTD.και/ή οι Συνεργάτες του θα έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή για οποιαδήποτε αξίωση από οποιοδήποτε άλλο μέρος.WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι Συνεργάτες του δεν δηλώνουν ούτε εγγυώνται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την τοποθεσία Διαδικτύου είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.Αυτοί οι περιορισμοί θα επιβιώσουν από τυχόν καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.
 

3. Τίτλος

Όλοι οι τίτλοι, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο Διαδικτύου θα παραμείνουν στην WELLDONE ELECTRONICS LTD., στους Συνεργάτες της και/ή στους προμηθευτές της.Οι νόμοι και οι συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύουν αυτόν τον Ιστότοπο και δεν θα αφαιρέσετε τυχόν ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας ή ετικέτες στον Ιστότοπο.Μέσω της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας Διαδικτύου δεν θα μεταβιβαστούν σε εσάς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 

4. Αναβαθμίσεις

WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι Συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν και να αναβαθμίσουν τον Ιστότοπο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αλλαγής της λειτουργικότητας, της διεπαφής χρήστη, των διαδικασιών, της τεκμηρίωσης ή οποιουδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.WELLDONE ELECTRONICS LTD.Περαιτέρω διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και στις πολιτικές δημοσιεύοντάς τους στην Ιστοσελίδα του Διαδικτύου.Εάν οποιαδήποτε ενημέρωση, αναβάθμιση ή τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή για εσάς, η μόνη σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου Διαδικτύου.Η συνεχής χρήση του ιστότοπου στο Διαδίκτυο μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στον ιστότοπό μας ή ανάρτηση νέας συμφωνίας στον ιστότοπό μας θα συνιστά δεσμευτική αποδοχή της αλλαγής.
 

5. Απαγόρευση κατά της Τροποποίησης

Σύμφωνα με την παραπάνω άδεια, απαγορεύεται η τροποποίηση, η μετάφραση, η εκ νέου μεταγλώττιση, η αποσυναρμολόγηση ή η αντίστροφη μηχανική ή άλλη προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας Διαδικτύου ή η δημιουργία παραγώγου WELLDONE ELECTRONICS LTD.με βάση την Ιστοσελίδα Διαδικτύου ή τμήματα της Ιστοσελίδας Διαδικτύου.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, "αντίστροφη μηχανική" σημαίνει την εξέταση ή ανάλυση του λογισμικού του ιστότοπου Διαδικτύου για τον προσδιορισμό του πηγαίο κώδικα, τη δομή, την οργάνωση, τον εσωτερικό σχεδιασμό, τους αλγόριθμους ή τις συσκευές κρυπτογράφησης.
 

6. Τερματισμός

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα με την ειδοποίησή μας προς εσάς, εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν.WELLDONE ELECTRONICS LTD.έχει το δικαίωμα να τερματίσει την άδεια χρήσης οποιουδήποτε χρήστη ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε ή κανένα λόγο.Αυτή η καταγγελία μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της WELLDONE ELECTRONICS LTD.και/ή τους Συνεργάτες του.
 

7. Άλλες Αποποιήσεις Ευθύνης

WELLDONE ELECTRONICS LTD.και οι συνεργάτες του δεν θα είναι υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εάν αυτή η καθυστέρηση ή η αστοχία οφείλεται σε πυρκαγιά, έκρηξη, εργατική διαφορά, σεισμό, ατύχημα ή ατύχημα, έλλειψη ή αστοχία μεταφορικών εγκαταστάσεων και/ή υπηρεσίες, έλλειψη ή αστοχία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ή/και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Διαδικτύου, επιδημίας, πλημμύρας, ξηρασίας ή λόγω πολέμου, επανάστασης, εμφύλιων αναταραχών, αποκλεισμού ή εμπάργκο, πράξης του Θεού, οποιαδήποτε αδυναμία απόκτησης οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, άδειας ή εξουσιοδότηση, ή λόγω οποιουδήποτε νόμου, διακήρυξης, κανονισμού, διατάγματος, απαίτησης ή απαίτησης οποιασδήποτε κυβέρνησης ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας, παρόμοιας ή διαφορετικής με αυτές που απαριθμούνται, πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο της WELLDONE ELECTRONICS LTD.και τους Συνεργάτες της.
Η παρούσα Συμφωνία αντιπροσωπεύει την πλήρη συμφωνία σχετικά με αυτήν την άδεια και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση που εκτελείται και από τα δύο μέρη.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί μη εκτελεστή, αυτή η διάταξη θα αναθεωρηθεί μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστεί εκτελεστή.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι, ως άτομο που συμφωνεί ηλεκτρονικά με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, είστε εξουσιοδοτημένοι και εξουσιοδοτημένοι να συμφωνήσετε με την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους σας και οποιουδήποτε οργανισμού που υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε.